Enschede – IKC Lumen

Onze focus is positiviteit! Bij ons krijgen ideeën de ruimte en talenten worden ontwikkeld. Het ligt in onze macht het kind een gevoel van geluk te laten ervaren. Wij beloven onze kinderen vanuit een professionele grondhouding in hun kracht te zetten.

Het integrale Kindcentrum Lumen is een voorziening voor kinderen van 0 – 13 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen ontwikkelen en ontmoeten.
Binnen IKC Lumen zijn wij de voorschoolse partner in het samenwerkingsverband met openbare basisschool De Uitvinding en Katholieke basisschool de Kubus. In goede afstemming met ouders zijn we verantwoordelijk voor liefdevolle opvang en wereld verkennend onderwijs. Van ‘samen doen’ kun je genieten en kinderen, ouders en medewerkers van IKC Lumen profiteren daar optimaal van. Voor een brede optimale ontwikkeling is er continu afstemming en verbinding met de wijk.
Komt u gerust een kijkje nemen, wij ontvangen u graag! 06-11 47 53 15/ info@hofferie.nl

Binnen het wijkgebouw Lumen zijn tevens de volgende partijen gevestigd:
Logopedie Centrum/ GGD Twente (consultatiebureau)/ Fysiotherapie Fit-Clinic/ De Vleeschhouwerij/ De Woonplaats.
Wilt u meer weten over het IKC Lumen? Neem dan een kijkje op de website van wijkvoorziening Lumen: www.lumen.nl

Peuteropvang (vaste tijden/dagdelen)

2-4 jaar

Ontdekken en beleven
VVE
Groeien en ontwikkelen

Wij bieden een veilige omgeving waarin kinderen samen met leeftijdsgenootjes onder deskundige begeleiding en in een uitdagende omgeving spelend leren en zich ontwikkelen. De ontwikkeling van alle kinderen wordt nauwkeurig door ons gevolgd en wij dragen zorg voor een ‘warme’ overdracht naar de basisschool. Zo heeft de basisschool een compleet beeld van uw kind en kunnen zij met hun aanbod direct aansluiten op de ontwikkeling van uw kind. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van taal en/of sociaal-emotionele ontwikkeling, (en kinderen die via het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben) zijn van harte welkom.

Voor – en buitenschoolse opvang

4-12 jaar

Genieten van vrij tijd
Themagericht activiteiten aanbod
Contact met diverse basisscholen

Samen met de kinderen zorgen wij voor een uitdagende invulling voor hun vrije tijd, waarop volop mogelijkheden zijn om te bewegen, te onderzoeken en te ontdekken samen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Wij werken met thema’s die gelijklopen aan de programma’s van de basisscholen. Dit betekent dat aan de hand van een bepaald thema gerichte activiteiten aan kinderen worden aangeboden. Het themagerichte aanbod sluit aan bij de pedagogische werkwijzen op de verschillende basisscholen. Het aanbod van thema’s moet voor kinderen betekenisvol zijn, daarnaast laat het zoveel mogelijk activiteiten aan bod komen die recht doen aan de verschillende leeftijdsgroepen, het verschil tussen jongens en meisjes en de diversiteit in cultuur.

null

OPVANG

Een uitgebreid aanbod flexibele opvang, geheel naar uw wensen én op maat. U neemt alleen de uren af die u daadwerkelijk nodig heeft.
null

SPELEN

Stap voor stap de wereld verkennen in een liefdevolle, uitdagende omgeving. Omarmd door professionele, toegewijde pedagogisch medewerksters.
null

LEREN

Optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Wij verzekeren uw peuter van een soepele overgang naar de basisschool.

Quotes

Informatie aanvragen

Heeft u nog vragen of wilt u graag een aanmelding doen, dan kan dit via het onderstaande formulier. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen.