Flexibele opvang

Flexibel is bij ons écht flexibel;  De uren kunt u geheel naar eigen inzicht en wensen op verschillende momenten inzetten.
Wilt u uitgebreide informatie over onze organisatie, deze kunt u lezen in onze uitgebreide informatiebrochure.
Hieronder een beknopte toelichting hoe deze flexibel opvang er per opvang soort uit ziet:

Flexibele kinderopvang

Wij berekenen voor u uw afname uren gebaseerd op uw opvang wensen. Daarbij gaan we uit van een maandgemiddelde omdat dit bij de belastingdienst voor de toeslag moet worden doorgegeven: www.toeslagen.nl. Wel kunt u de ene maand meer/minder uren opvang afnemen wanneer dit met een volgende maand weer gecompenseerd wordt. Samen met u streven we naar een optimale inzet van de uren, u ontvangt dan ook met regelmaat een urenoverzicht van ons.
De uren kunnen flexibel worden ingezet. Het minimale aantal uren per opvangmoment is drie aaneengesloten uren. Dit om de pedagogische kwaliteit te kunnen waarborgen. U kunt zelf de start en eindtijden bepalen. De inschrijfdatum (moment dat u in het inschrijfformulier ondertekend) bepaald het startmoment van de opvang; schrijft u zich in tussen de 1e en 15e van de maand kunt u de 1e van de volgende maand starten, schrijft u zich in tussen de 15e en 31e van de maand kunt u vanaf de 15e de volgende maand starten.
Voor onze flexibele opvang hanteren wij per maand 10% administratie, -en organisatiekosten. Voorbeeld: u neemt 50 uur opvang per maand af; u betaalt hiervoor 55 uur per maand (deze kunt u ook bij de belastingdienst aanvragen).
U kunt te allen tijde informeren of een ruiling op korte termijn (in de huidige week) mogelijk is, is dit niet mogelijk, vervallen helaas de opvanguren. Bij afmeldingen minimaal een week van tevoren behoudt u de opvanguren.
Is uw kind ziek? Dit kan helaas niet worden ingehaald, voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze informatiebrochure.
De kinderen die worden opgevangen binnen onze kinderopvang genieten hetzelfde pedagogische, educatieve aanbod als de kinderen in onderstaande beschreven peuteropvang. Voor meer inhoudelijke informatie over dit aanbod verwijzen wij naar ons pedagogisch beleid.
Voor locatie specifieke openingstijden verwijzen wij u naar de pagina van uw gewenste vestiging.
Bent u nieuwsgierig geworden, heeft u nog vragen of wilt u graag weten of wij u specifieke opvangvraag kunnen beantwoorden? Neem gerust contact met ons op

Peuteropvang

Educatieve opvang voor kinderen van 2 en 3 jaar gericht op ontwikkelingsstimulering en een optimale voorbereiding op de basisschool. Peuters zijn iedere dag volop in ontwikkeling: ontdekken, beleven, en groeien. Spelen met leeftijdsgenootjes en het vergroten van hun woordenschat zijn hier voorbeelden van. Het is van belang dat uw kind goed voorbereid naar groep 1 kan gaan. Ons peuterarrangement, bedoeld voor jonge kinderen van 2 tot 4 jaar sluit hier naadloos op aan. Ons peuterarrangement – gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen en door de onderwijsinspectie goedgekeurde Uk & Puk programma – is geschikt voor alle peuters.
Een peuterarrangement (voorheen peuterspeelzaal) bestaat uit opvang in de schoolweken (40 weken) gedurende twee dagdelen van 2,5 uur. Uw ouderbijdrage is inkomensafhankelijk, vastgesteld door de gemeente Enschede of Haaksbergen.
Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag vervalt de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. U kunt dan natuurlijk meer dan 5 uur per week afnemen, door bijvoorbeeld het arrangement uit te breiden met een lunch.
Wanneer uw zoon/dochter een VVE-indicatie via het consultatiebureau heeft ontvangen kan hij/zij vier dagdelen van 2,5 uur per week bij ons terecht. De ouderbijdrage blijft dan gelijk aan de standaard 2 dagdelen. Ook voor inhoudelijke informatie over het educatieve aanbod binnen onze peuteropvang verwijzen wij door naar ons pedagogisch beleid.
De inschrijfdatum (moment dat u in het inschrijfformulier ondertekend) bepaald het startmoment van de opvang; schrijft u zich in tussen de 1e en 15e van de maand kunt u de 1e van de volgende maand starten, schrijft u zich in tussen de 15e en 31e van de maand kunt u vanaf de 15e de volgende maand starten.
Wilt u graag weten hoe een persoonlijk peuterarrangement er uit ziet voor uw eigen peuter? Bel of mail ons: 053-5727675/ info@hofferie.nl

Voor- en buitenschoolse opvang

Onze voor en buitenschoolse opvang biedt dezelfde flexibele dienst als de kinderopvang. Bij voorschoolse opvang hanteren wij een minimale afname van 1 uur per ochtend, uw kind wordt door ons naar school gebracht. De naschoolse opvang kun u naar eigen inzicht indelen, hierbij hanteren wij een minimale opvang van 2 uur (u betaalt minimaal 2 uur maar bent vrij uw zoon/dochter eerder op te halen). Uw zoon/dochter wordt door een van onze medewerksters van school opgehaald. De medewerksters kennen ook de leerkrachten van school en er vindt regelmatig afstemming plaats.
Vanzelfsprekend zijn wij op studiedagen (door uzelf aangevraagd) en in alle schoolvakanties 5 dagen per week geopend, op deze dagen brengt u uw zoon/dochter zelf naar de BSO.
De inschrijfdatum (moment dat u in het inschrijfformulier ondertekend) bepaald het startmoment van de opvang; schrijft u zich in tussen de 1e en 15e van de maand kunt u de 1e van de volgende maand starten, schrijft u zich in tussen de 15e en 31e van de maand kunt u vanaf de 15e de volgende maand starten.
Wij bedienen diverse scholen in de omgeving van onze locaties, informeert u naar uw persoonlijke mogelijkheden.
Voor locatie specifieke openingstijden verwijzen wij u naar de pagina van uw gewenste vestiging.
Bent u nieuwsgierig geworden, heeft u nog vragen of wilt u graag weten of wij u specifieke opvangvraag kunnen beantwoorden? Neem gerust contact met ons op: 053-5727675/ info@hofferie.nl

null

OPVANG

Een uitgebreid aanbod flexibele opvang, geheel naar uw wensen én op maat. U neemt alleen de uren af die u daadwerkelijk nodig heeft.
null

SPELEN

Stap voor stap de wereld verkennen in een liefdevolle, uitdagende omgeving. Omarmd door professionele, toegewijde pedagogisch medewerksters.
null

LEREN

Optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Wij verzekeren uw peuter van een soepele overgang naar de basisschool.

Quotes

Informatie aanvragen

Heeft u nog vragen of wilt u graag een aanmelding doen, dan kan dit via het onderstaande formulier. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen.

Vacatures
Wij werken met een vast team van medewerkster wat ervoor zorgt dat wij weinig verloop hebben. Mochten wij toch op zoek zijn naar nieuwe collega’s kunt u terecht op onze facebookpagina: www.facebook.com/kindcentrumhofferie voor actuele berichten.