Geschillencommissie

Bent u ergens ontevreden over dan horen wij dit uiteraard graag eerst persoonlijk van u.
Wij doen ons uiterste best om de opvang van uw kinderen zo zorgvuldig mogelijk te doen. Wij realiseren ons dat we fouten kunnen maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Omdat onze dienstverlening vooral bestaat uit het verzorgen en begeleiden van kinderen wordt elke klacht serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang, want hierdoor kunnen we niet alleen iets aan de klacht doen, maar ook bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.
Kindcentrum Hofferie is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, de klachtencommissie kinderopvang. Indien een ouder een klacht heeft kunnen zij zich rechtstreeks wenden tot deze commissie, te bereiken op Tel: 070-3105310.

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang

U kunt terecht voor klachten die te maken hebben met een persoonlijk nadeel op u als ouder, uw kind of de oudercommissie als collectief. De klacht kan betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen.

Geschillencommissie

Heeft u een klacht? Dan doorloopt Kindcentrum Hofferie de volgende stappen nadat de klacht schriftelijk is ingediend bij ons als houder:

  • De klacht wordt intern zorgvuldig onderzocht.
  • De ouder wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
  • De klacht, rekening houdend met de aard ervan, wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 6 weken na schriftelijke indieningafgehandeld.
  • De ouder ontvangt een schriftelijk en met reden omkleed oordeel.
  • In dit oordeel wordt een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen zijn gerealiseerd.
null

OPVANG

Een uitgebreid aanbod flexibele opvang, geheel naar uw wensen én op maat. U neemt alleen de uren af die u daadwerkelijk nodig heeft.
null

SPELEN

Stap voor stap de wereld verkennen in een liefdevolle, uitdagende omgeving. Omarmd door professionele, toegewijde pedagogisch medewerksters.
null

LEREN

Optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Wij verzekeren uw peuter van een soepele overgang naar de basisschool.

Quotes

Informatie aanvragen

Heeft u nog vragen of wilt u graag een aanmelding doen, dan kan dit via het onderstaande formulier. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen.